UUDISED
ELEKTRONMUUSIKA KURSUS KA UUEL ÕPPEAASTAL!
Ka 2023/24 õppeaastal saab Kuusalu Kunstide Koolis õppida elektronmuusika tegemist. See õppeaine on lastele ja noortele, keda huvitab muusika tegemine arvuti abi. Muusika loomine ja õppimine on omavahel läbi põimunud, me õpime muusikat seda ise luues. Elektronmuusika sobib lisaainena hästi ka nendele, kes õpivad kunstide koolis mõnda klassikalist või popmuusika pilli, kuid pillioskus ei ole tingimata vajalik. Oodatud on nii uued õpilased kui ka need, kes möödunud õppeaastal asja juba proovisid.
Mida me teeme:
➡️ Õpime tundma ja kasutama elektroonilise muusika tegemise vahendeid - nii riistvara kui ka arvutiprogramme, aga ka internetis saada olevaid muusika tegemise ja töötlemise vahendeid.
➡️ Loome ja salvestame kas oma muusikat või teeme järgi mõnda oma lemmikmuusikut või muusikatükki.
➡️ Nii palju kui vaja õpime käigult ka muusika tegemiseks vajalikku tarkust - kuidas lugeda kirjapandud muusikat, kuidas muusikast „välja kuulata“ vajalikku osa (rütmi, meloodiat, harmooniat või mõnda konkreetset pilli).
See kursus sobib suurepäraselt kõigile noortele, kellel on kirg muusika ja tehnoloogia vastu!  
Huvilistel kirjutada juhendajale: Alland Parman, alland.parman@gmail.com

Kutsume muusika- ja kunstihuvilisi lapsi õppima!
Sisseastumiskatsetele saab registreerida kuni 26. maini järgneval lingil:
https://piksel.ee/spoku/kuusalu/Kunstidekool/ylevaade
Oma tervitused sisseastujatele saadab Muusikakoolide Liit:
https://www.facebook.com/muusikakoolideliit/videos/676443107649788