Õppetöö alates 1. veebruarist

Alates 1. veebruarist toimuvad Kuusalu Kunstide Koolis ja Kolga Koolis pilli-, kunsti- ja solfedžotunnid tavapärase tunniplaani järgi, mis kehtis enne piirangute jõustumist.

Muusikaloo tundide kohta saadame info e-maili teel.

Ansamblite ja Big Band'i proovide toimumise kohta info saamiseks palume võtta ühendust juhendajatega.

Alates 8. veebruarist algavad sümfoniettorkestri proovid.

Täpsema informatsiooni proovide läbiviimise kohta saadame järgmise nädala jooksul.