Laulupeo info

Viimane laulupeoeelne sümfooniaorkestri proov on 26. juunil kell 18 koolimajas. Siis saab teada ka bussi liikumisgraafiku.

 • Lauluväljaku territooriumile pääsemiseks proovides ja kontserdipäeval peavad olema teil käepaelad, mille olete enne saanud oma kollektiivi juhendajalt.
 • Kõikide suuremate pillide toomiseks (kontrabassid, löökpillid) olete loodetavasti teatanud tähtajaks oma maakonna/linna kuraatorile transpordivahendi nr jms., et saada selleks sissepääsuluba (mitte parkimise luba) 30. juunil pillide toomiseks ja 2. juulil ära viimiseks Laululava juurest. Kui seda tehtud pole, siis tuleb tuua pillid käsitsi. Palun suured pillid tuua kohale ikka aegsasti enne proovi.
 • Palun kõigil löökpillimängijatel võtta kaasa vastavad pillid, mis nad 11. juunil löökpilliproovis mängisid ühes või teises loos. Löökpillid on laululaval saateorkestri löökpillilava taga astmetel, iga orkester oma löökpillirühmas koos.
 • Reedel 30. juunis laulupeo eelproovis peavad kõik osalema! Sisenemine Laululava tagauksest. Ukse peal saate veel lisaks oma põhikäepaelale  ka lisakäepaela ehk nn. proovi käepaela, mis tagab sissepääsu Laululava siseruumidesse ja Laululavale ka 1. juuli proovis ja 2. juuli kontserdil. Kui 30. juunil kohal pole, siis ei saa enam järgmistel päevadel peale. Erandina oleme arvestanud orkestrantide-tantsijatega, kes 30. juunil osaleda ei saa, aga 1. juulil saavad ja siis peavad kindlasti kohal olema. Ja muidugi peavad kõik ka 1. juuli läbimängul kohal olema.
 • Seega, kõik erijuhtumid ehk tantsijatest orkestrandid, kes ei saa olla 1. proovis 30. juunil ja muud väga mõjuvad põhjused, siis palun saata kiiresti info mulle ehk siis nimi ja põhjus 30. juuni proovist puudumise põhjusega. Siis saavad need mängijad selle lisakäepaela nimekirja alusel. Kui selles osas on küsimusi või probleeme, siis igaks juhuks ka minu telefoni nr. 56 698005
 • Laululava tagauksest sisenedes liigute 2. korrusele, kus on igal orkestril oma nö. nurgake pillide, pillikastide jm. asjade jaoks. Sümfooniaorkestrite osa on 2. korruse Tuletorni poolses osas. Rivistumine on 1. korrusel (kontrabassid ja löökpillid 3. korrusel). Pillid saab ka ööseks jätta 2. korruse alale. Kohapeal on olemas abiks rivistajad, kes suunavad, kus mis pillirühm rivistub ja mis astmele ja kuhu täpsemalt Laululaval liigutakse! On olemas ka suunavad sildid.
 • NB! 30. juunil on sümfooniaorkestrite söögiaeg 15.30-16.30, seega tasuks enne rivistumise algust söömisalal (Näituste Halli juures) söömas ära käia.
 • Palun kindlasti tagada, et noodid oleks kindlasti kokku köidetud või kleebitud kava järjekorras (Rännak, Kodumaine viis, Ühe rahva lugu, Buratino, Tärkamine, Supilinna Salaselts) ja oleks nootide kinnitamiseks pesupulgad vms. Meie ilm kipub olema pigem tuuline. Lahtiste noodilehtedega palun mitte tulla!
 • Palun tagada, et igale oma orkestri puhk-ja löökpillimängijale on olemas oma noodipult, viiuli-ja vioola- ja kontrabassirühmas 2 peale noodipult ja NB! Igale tšellistile oma noodipult kaasa! Tšellod on ainsad, kes Laululaval istudes mängivad ja parema nähtavuse saavutamiseks dirigendiga on vajalik igaühel oma pult, et saab istuda diagonaalis dirigendi suunas.
 • Laulupeo proovides tuleks riietuses arvestada kindlasti ka ilmaga, mis võib olla siin ju igasugune.
  Kõik, kes teevad lisaks orkestris mängimisele kaasa erinevates kooriliikides, siis ajaliselt on see tegevus ühitatav:
  30. juunil enne sümfooniaorkestrite proovi on löökpillide proov ja enne seda noormeestekooride proov, selle vahe sees jõuab Laululava siseruumidest pillid tuua ja oma pillirühma rivistuskohta liikuda. Pärast sümfoonia-ja koondorkestri lugude proovi on puhkpilliorkestrite proov, kes selles liigis kaasa teevad, jäävad ilmselt lavale ja liiguvad vastavale kohale Laululaval puhkpilliorkestrite asetuses.
 • 1. juulil järgneb orkestriproovile ühendkoori proov, lauljatest orkestrandid jõuavad pillid-puldid lava siseruumidesse ära viia (või paluda kaasorkestrandil viia) ja kiirelt liikuda lava taga ja külgedel olevatesse ühendkoori rivistuskohtadesse vastavalt oma häälerühmale ja kooriliigile või liituda oma häälerühmaga juba laululaval.
 • 2. juulil laulupeo kontserdil eelneb sümfooniaorkestrile neidudekoori esinemine, kes selles liigis kaasa teevad, liiguvad laululava alumiste lüüside kaudu kiirelt oma pillile järele, et kohe liituda oma pillirühma juurde ja siis kohe uuesti lavale. Koondorkestri järel esinevad segakoorid, jõuate kiirelt pilli sisse ära viia (või paluda kaasorkestrandil ära viia) ja segakooridega peale tulla (rivistus segakooridel laululava külgedel vastavalt häälerühmadele) 
  Reede 30. juuni
  15.30-16.30 sümfooniaorkestrite mängijate söögiaeg
  16.15 kogunemise algus laululava all 2. korrusel (löökpillid kogunevad u. 15.50 laululava 3. korrusel)
  16.10 löökpillide rivistumise algus 3. korrusel
  16.30 löökpillimängijad liiguvad peale 3. korrusel
  16.40-17.15 löökpillide oma proov laululaval, jäävad pärast seda proovi oma kohtadele laval.
  16.45 sümfooniaorkestrite rivistumise algus 1. korrusel (kontrabassid 3. korrusel)
  17.15-17.30 sümfooniaorkestrite lavale liikumine
  17.30-19.00 sümfooniaorkestrite liigi proov, 4 lugu
  (17.40 ettevalmistusorkestrite kogunemise algus, 18.00 ettevalmistusorkestrite rivistuse algus, 18.30 ettevalmistusorkestrite liikumine lava ette valmis ja siis oma kohtadelele laval, kus nad liituvad 18.35 algava "Buratino" prooviga)
  19.00-19.15 koondorkestris osalevate puhkpilliorkestrite mängijate lavale liikumine 
  19.15-20.00 koondorkestri lugude proov  ("Tärkamise"  ja "Supilinna Salaselts", sh. ettevalmistusorkestrid)
  20.00 sümfooniaorkestrite proovi lõpp, liigutakse lavalt maha taas lava alla, jätkavad puhkpilliorkestrid. Pillid saab jätta ööseks laululava 2. korrusele jm. seal.
  Laupäev, 1. juuli
  8.00 sümfooniaorkestrite kogunemine 2. korrusel (löökpillid ja kontrabassid) 3. korrusel
  8.15 sümfooniaorkestrite rivistuse algus 1. ja 3. korrusel
  8.45 sümfooniaorkestrite lavale liikumine
  (8.30 ettevalmistusorkestrite kogunemise algus, 8.50 ettevalmistusorkestrite rivistuse algus)
  9.00-9.26 sümfooniaorkestrite liigi 4 loo läbimäng
  9.15 ettevalmistusorkestrite liikumine lava ette valmis ja siis oma kohtadele laval, kus nad liituvad "Buratino" läbimänguga
  9.26 koondorkestris osalevate puhkpilliorkestrite mängijate lavale liikumine 
  9.36-09.48 koondorkestri lugude läbimäng  ("Tärkamise"  ja "Supilinna Salaselts", sh. ettevalmistusorkestrid)
  9.48 sümfooniaorkestrite proovi lõpp, liigutakse lavalt maha taas lava alla. Pillid saab jätta ööseks sinna. Järgeb ühendkooride proov
  Pühapäev, 2. juuli
  09.30 rongkäigu algus
  14.00 laulupeo algus
  17.10 sümfooniaorkestrite rivistumise algus, see võib tegelikkuses olla ka varem (ettevalmistusorkestrite rivistumise algus u.17.40) 
  17.40-u.18.35 sümfooniaorkestrite ja koondorkestrite esinemine(sh. lavale liikumine), võib olla tegelikkuses ka varem
  (ettevalmistusorkestrid liiguvad lavale "Buratino" ajaks u.18.10)
  Sümfooniaorkestrid on pärast neidudekoore ja enne segakoore, seega laulupeo lõpuosas.
  20.00 laulupeo lõpp