Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kool soovib kõigile head Eesti Vabariigi aastapäeva!

Info õppetöö jätkumise kohta saadame lapsevanematele e-kirja teel enne järgmise nädala algust.
EV aastapäev

Alates 1. veebruarist toimuvad Kuusalu Kunstide Koolis ja Kolga Koolis pilli-, kunsti- ja solfedžotunnid tavapärase tunniplaani järgi, mis kehtis enne piirangute jõustumist.

Muusikaloo tundide kohta saadame info e-maili teel.

Ansamblite ja Big Band'i proovide toimumise kohta info saamiseks palume võtta ühendust juhendajatega.

Alates 8. veebruarist algavad sümfoniettorkestri proovid.

Täpsema informatsiooni proovide läbiviimise kohta saadame järgmise nädala jooksul.

Alates esmaspäevast, 18.01, alustame individuaaltundidega meie koolis.