Kunstide kooli vastuvõtukatsed on 4. juunil kell 18. Võtke kaasa palun nii tulevase õpilase kui tema ema või isa isikukood. 
Muusikat õppima tulev laps peaks olema valmis meile laulma ühe lihtsa lastelaulu omal valikul ja tal võiks olla valmis mõeldud mitte ainult lemmikpill, mida ta õppida tahaks, vaid soovitavalt ka teine ja kolmas eelistus.
Kunstiosakonda soovijatel tuleb veidi joonistada, paber ja pliiats on meie poolt. Rõõmsa kohtumiseni!

Anne Jalaka plokkflöödiõpilased Kirke Tüvi ja Saskia Sõtnik (pildil) esinesid loode regiooni konkursil väga hästi, said mõlemad diplomid ja edasipääsu vabariiklikku vooru.

Samad tüdrukud esinesid suurepäraselt ka konkursi vabariiklikus voorus, Saskia Sõtnik saavutas III koha ja Kirke Tüvi diplomi.

Palju õnne õpetajale, vanematele ja muidugi tüdrukutele enestele!

Eesti akordioniliit korraldas 1. ja 2. veebruaril oma liikmetele meistriklassi „Virtuoosse tehnika alused“, kus õpetas Venemaa Gnessinite muusikaakadeemia professor Alexander Selivanov (pildil). Kuusalu koolist osales meistriklassis kuulajana õp Katja Semenova oma õpilase Loore Sarapiga. Nii kuulajaid kui mängijaid oli veel mitmeid, teiste hulgas ka klassikatähtede saatest paljudele tuttav Mikk Langeproon.
Professor Selivanov on eelkõige interpreet, kes tegeleb ka õpetamisega ja mängib meloodiabassiga nuppakordionit. Nagu paljudel eelkõige mängijatena tegutsevatel õpetajatel, olid ka Selivanovi soovitused kohati ebaproportsionaalselt keerulised. Redelid ja lõõtsaharjutused algajatele osutusid parajaks pähkliks ka kogenud mängijatele.
Algastme töös kasutatavaid pedagoogilisi tähelepanekuid sai tema jutust väga häid, aga mitte palju.
On väga oluline, et meie õpilane Loore Sarap osales meistriklassis koos vanematega. Kui lapsevanemad osalevad aktiivselt lapse muusika- (või kunsti)õpingutes, on õpetajal palju kergem õpilase motivatsiooni hoida ja töö lõpptulemus tuleb nii kindlasti parem.
Eesti akordioniliit on aktiivselt tegutsev mittetulundusühing, kes igal aastal püüab tuua Eestisse mõne tunnustatud interpreedi või õpetaja. Kindlasti oleks vaja sellistel üritustel osaleda võimalikult suure arvu õpilastega, Loore oli kogetust elevil ja vaimustunud. Eesti akordioniliit on aktiivne organisatsioon, kindlasti tuleks nende üritustel osaleda võimalikult paljude lastega. Laulupeoaastal, nagu praegune, on see raskem, aga järgmistel aastatel kindlasti.

Vestluse põhjal Katja Semenovaga koostas Tarmo Velmet