Õppemaks

Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis.

§ 2. Õppetasude kehtestamine

 1. Kehtestada õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta (9-kuuline õppeaasta) kuus;
  • muusikaosakonnas kahe individuaaltunniga nädalas 30 eurot;
  • muusikaosakonnas ühe individuaaltunniga nädalas 22 eurot;
  • muusikaosakonnas lisapilli õpe 12 eurot;
  • kunstiosakonnas grupitundides (sisaldab õppetarvikute kulu) 28 eurot;
  • muusikaosakonna vabaõppes individuaalõppena 16 eurot tund.
 2. Kehtestada õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta (8-kuuline õppeaasta) kuus:
  • eelkoolis ühe individuaaltunniga nädalas 13 eurot;
  • eelkoolis ainult rühmatundides 9 eurot.

§ 4. Renditasude kehtestamine

Kehtestada muusikainstrumentide kasutamise renditasu suuruseks 12 eurot õppeaastas.

Määrus jõustus 1. septembril 2019.