Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

1. Eneli Sepp - hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja
2. Raul Valgiste - Kuusalu Vallavolikogu esindaja
3. LY Korotejev-Piir - toetava organisatsiooni esindaja
4. Anne Jalakas - õpetajate esindaja
5. Katri Mangelsoo - õpetajate esindaja
6. Jan Philip Kivimaa - õpilaste esindaja