Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

Raul Valgiste - volikogu esindaja
Kalmer Märtson - lastevanemate esindaja, esimees
Eneli Sepp - lastevanemate esindaja
Anne Jalakas - õpetajate esindaja
Ene Zink - õpetajate esindaja
Anete Samelselg - õpilaste esindaja