Kunstiosakond

   

Tunniplaan vt. Rühmatunnid 2018/2019

Kuusalu Kunstide Kooli kunstiosakond avati aastal 2010.

Kunstiklass on koht, kus Kuusalu piirkonna lapsed ja noored saavad õppida joonistamist, maali, kompositsiooni, skulptuuri ja kunstiajalugu. Õppetöö toimub ühel nädalapäeval, kaks akadeemilist tundi (45 min) järjest. Õppima ootame lapsi alates tavakooli 2. klassist. Need, kes alles kesk- või põhikoolis oma kunstihuvi avastavad, saavad samuti sisseastumiskatsetele tulla, kandideerides ka vanematel kursustel vabanenud kohtadele.

kkl 02Joonistame põhiliselt natuurist: esemeid, objekte, loodust ja figuuri.

Maali tundides räägime värviõpetusest, tehnikatest õpime akvarelli ja akrüülmaali.

Skulptuuriõpe on meie koolis põhiliselt projektipõhine, skulptuuri on õpetanud skulptorid Laine ja Paul Uibopuu.

Kompositsiooniõpetus hõlmab iseseisvaid loovaid ülesandeid: plakati-ja raamatukujundus, illustratsioon, kirjakompositsioon, graafilistest tehnikatest teeme linoollõiget.

kkl 03Meie kool on edukalt osa võtnud Kunstidekoolide Liidu disainiprojektidest NODI (Noored Disainivad), Ilon Wiklandi noore kunstniku preemia konkursist jms. Mitu meie õpilast on läinud edasi õppima Eesti Kunstiakadeemiasse.

kkl 04kkl 05Kunstiosakonna põhiõpetaja on Krista Simson, kes on lõpetanud EKA graafikuna ja on õpetamisele lisaks nii tegevkunstnik kui graafiline disainer ning Tartu Ülikooli semiootika ja kultuuriteooria doktorant – viimatinimetatu tuleb kasuks kunstiajaloo õpetamisel.

kkl 06Kunstiklassi õpetajana töötab ta kunstiosakonna avamise esimesest päevast alates.